ชำระเงิน/แจ้งหลักฐาน

เมื่อท่านทำการแจ้งหลักฐานการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ระบบจะทำการตรวจสอบให้ท่านภายใน 48 ชั่วโมง และท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ในภายหลังจากที่ส่งหลักฐานการชำระเงิน

You missed